ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΟΠΑΔ (Νεοενταχθέν ταμείο στο ΙΚΑ)
Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου, προς τη Δ/νση Εντελλομένων Εξόδων Περιφέρειας Πελοποννήσου
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
 •  IBAN τραπέζης δικαιούχου φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
    
* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας, θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΟ ΙΚΑ
Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου/φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου
 • IBAN τραπέζης θανόντα/φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου (συντάξεως)
 • Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
 • Πιστοποιητικό διαγραφής από το Λογιστήριο Πληρωμών Συντάξεων του ΙΚΑ
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος​​​​​​​

* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας, θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Από το ταμείο διαφόρων τραπεζών (ΤΑΠ-ΑΤΕ), Ταμείο Εθνικής Τράπεζας, ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)Ω
Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου/φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος
​​​​​​​ΑΠΟ ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ)
Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου/φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία απόδειξης ΑΜΚΑ (επίσημο)
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού εφορίας
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος


* Σε περίπτωση που υπάρχουν ανεξόφλητες παροχές ασθενείας, θα πρέπει να κατατεθούν στον ΕΟΠΠΥ προτού γίνει η διακοπή της σύνταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΠΟ ΕΤΑΑ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αίτηση δικαιούχου με ακριβή διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου
 • Τιμολόγιο - απόδειξη λιανικών συναλλαγών (με ανάλυση) εξοφλημένο από το Γραφείο Τελετών
 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου
 • Πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
 • IBAN τραπέζης δικαιούχου/φωτοτυπία την πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου
 • Βιβλιάριο ασθενείας θανόντος
 • Υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου εξόδων κηδείας ότι δεν έχει πάρει έξοδα κηδείας από άλλον ασφαλιστικό φορέα πλην του ΙΚΑ​​​​​​​
ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.


ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Σε περίπτωση θανάτου στο σπίτι και αφού ο θάνατος διαπιστωθεί από το γιατρό, επικοινωνήστε άμεσα με το γραφείο τελετών. Το γραφείο θα σας απαλλάξει από πολλές ενέργειες και άσκοπες κινήσεις, θα ελέγξει την ορθότητα του πιστοποιητικού θανάτου (για την αποφυγή προβλημάτων π.χ. λόγω λάθους στοιχείων), θα τακτοποιήσει τη σορό και θα σας ενημερώσει για το τι πρέπει να κάνετε.
Στην περίπτωση του θανάτου στο σπίτι, μπορείτε: 

-να κρατήσετε τη σορό, μετά την τακτοποίησή της, κοντά σας στο σπίτι  
-να δώσετε εντολή στο γραφείο να τη μεταφέρουν στο νεκροστάσιο των Κοιμητηρίων
​​​​​​​
Στη δεύτερη περίπτωση, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σορό στα Δημοτικά Κοιμητήρια και να παραμείνετε όση ώρα επιθυμείτε, από την ανατολή του ηλίου μέχρι και τη δύση. Πέραν της δύσεως του ηλίου τα κοιμητήρια κλείνουν και οι επισκέψεις απαγορεύονται. Ο άνθρωπός σας παραμένει εντός του νεκροστασίου και φυλάσσεται από τους φύλακες του Κοιμητηρίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, ο ενταφιασμός επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Μετά από το διάστημα των 12 ωρών οι συγγενείς μπορούν να δώσουν εντολή στον εργολάβο να προβεί στον ενταφιασμό, όποτε αυτοί επιθυμούν, αρκεί να μην υπάρχει κίνδυνος σήψεως της σορού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οι συγγενείς περιμένουν πρόσωπα από το εξωτερικό και η σορός πρόκειται να παραμείνει πέραν του 24ώρου, καλό θα είναι να δίνουν εντολή στο γραφείο να την τοποθετήσει σε ειδικό ψυγείο.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί στο νοσοκομείο ή στην κλινική κ.λπ., τα συγγενικά πρόσωπα πρέπει να έχουν την ταυτότητα του θανόντος και να την επιδώσουν στο γιατρό του ιδρύματος, προς σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου. Επίσης, πρέπει να παραδώσουν τα ρούχα στο γραφείο τελετών.

1η ενέργεια: Επαφή με το γιατρό για την έκδοση του πιστοποιητικού θανάτου.
2η ενέργεια: Ταυτόχρονη κλήση του γραφείου τελετών για τα περαιτέρω.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Καλέστε αμέσως το γραφείο τελετών, για να σας απαλλάξει από τις επιπλέον ενέργειες που απαιτεί ο νόμος (π.χ. κλήση αστυνομίας, εγκληματολογικής υπηρεσίας, ιατροδικαστή κ.λπ.)

Αφού το Γραφείο Τελετών αναλάβει τις πρώτες διαδικασίες που απαιτούνται, ο θανών πρέπει να μεταφερθεί στο νεκροτομείο προς νεκροτομή και πιστοποίηση των αιτιών που προκάλεσαν το θάνατο από τον ιατροδικαστή. 
​​​​​​​
Στην περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου, πρέπει να γίνεται νεκροτομή διότι μετά τον ενταφιασμό πολλές φορές ακολουθούν δικαστικοί αγώνες (π.χ. σε τροχαία ατυχήματα, όπου απαιτείται η προσκόμιση ιατροδικαστικής έκθεσης. Εάν κατά τον αιφνίδιο θάνατο είναι παρών ιατρός και θελήσει να γνωματεύσει, δεν σας το συνιστούμε. Προτιμήστε τη νεκροτομή. Μετά τη νεκροτομή, το γραφείο τελετών θα φροντίσει για την άψογη εμφάνιση του νεκροτομηθέντος. Τέλος, κατά τις περιπτώσεις αυτές, ουδέποτε να επιθυμείτε τη σορό να μεταφερθεί στο σπίτι, παρά μόνο στο νεκροστάσιο.